Fundacja Sapere Aude

System
WordPress

Kategoria

website

Strona internetowa dla Fundacji Sapere Aude prezentuje jej kluczowe wartości, cele oraz prowadzone działania i zrealizowane projekty. Działania fundacji obejmują inicjowanie konferencji, publicznych debat i paneli dyskusyjnych, mających na celu upowszechnianie idei republikańskich i promowanie ducha patriotycznego.

System
WordPress 

Kategoria

website