Skip to main content

Polityka cookies

Pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu https://vware.org (w dalszej części zwanego „Serwisem”) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Albert Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą vware Albert Michalski z siedzibą pod adresem 50-079 Wrocław, ul. Ruska 61/3, e-mail biuro@vware.org, zwany dalej “vware”.

vware wykorzystuje pliki cookies czyli małe pliki, zawierające ciąg znaków, w którym w sposób otwarty lub zaszyfrowany zapisywane są określone informacje (zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer). Pliki cookies są przesyłane przez serwer na urządzenie końcowe użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon) i tam zapisywane. Służą one początkowo do identyfikacji komputera, za pomocą którego otwierana jest witryna internetowa https://vware.org.

Zgoda na cookies

Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez użytkownika w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Za pomocą posiadanej przeglądarki użytkownik ma możliwość również wyświetlania zapisanych w urządzeniu końcowym plików cookies, usunięcia ich lub też ustawienia takiej konfiguracji, aby były zapisywane tylko wybrane pliki cookies, bądź aby żadne pliki cookies nie były zapisywane. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje o plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami dla:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Windows Internet Explorer (wersja 10): https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 • Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Cele wykorzystania plików cookies

vware wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania Serwisu,
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • w celach marketingowych (remarketing).

Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której nie jest aktywny. Za pomocą plików cookies vware może prześledzić drogę poruszania się użytkownika na witrynie https://vware.org. Pliki cookies usprawniają komunikację pomiędzy serwerem vware a urządzeniem końcowym użytkownika, tym samym sprawiając, że korzystanie z witryny internetowej jest bardziej komfortowe. Należy pamiętać o tym, że w przypadku dezaktywacji zapisywania plików cookies niektóre funkcje Serwisu nie będą działać lub też nie będą działać prawidłowo. Pliki cookies mogą pochodzić nie tylko od właściciela witryny internetowej https://vware.org, lecz także od innych podmiotów, co zostało opisane poniżej.

Analiza korzystania

Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Serwis realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej https://vware.org. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Automatycznie gromadzone informacje o korzystaniu przez użytkownika z Serwisu, są przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google wykorzystuje wygenerowane informacje do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na witrynie internetowej https://vware.org oraz w celu świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem witryny i Internetu na rzecz vware. Chodzi tu w szczególności o funkcje związane z wyświetlaniem reklam, raportów Google Analytics, oparte na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie zostaje powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony internetowej https://vware.org przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Zainteresowanych użytkowników poznaniem szczegółów związanych z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, vware zachęca do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Tag Manager

vware korzysta z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookies ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookies została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Google AdWords Remarketing

vware korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia vware zwracanie się do użytkowników, którzy odwiedzili już witrynę internetową https://vware.org i zainteresowali się ofertą vware z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin Serwisu tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzin na stronach partnerów reklamowych Serwisu. Ponadto może być analizowane zachowanie użytkowników, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie zostają powiązane z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu użytkownika. Korzystając z witryny https://vware.org, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej. Użytkownik może zablokować korzystanie z plików cookies przez Google, odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out”. Użytkownik może również wyłączyć korzystanie z plików cookies przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Więcej informacji na temat postanowień Google jest dostępnych na stronie www.google.com/policies/privacy/.

Facebook Pixel

Serwis korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi Serwis kieruje do użytkownika reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie vware realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do użytkownika reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań użytkownika w witrynie https://vware.org, vware zaimplementował w ramach Serwisu Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez użytkownika z Serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają vware na identyfikację użytkownika. vware wie jedynie, jakie działania podjął użytkownik w ramach strony https://vware.org. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od vware, a informacji o nich użytkownik może szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

vware przechowuje dane osobowe użytkowników Serwisu jedynie przez okres niezbędny w zakresie wyżej wymienionych celów lub zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

Wtyczki mediów społecznościowych

Serwis korzysta ponadto z programów (wtyczek) następujących serwisów społecznościowych:

 • Facebook
 • Twitter

Są to oferty przedsiębiorstw z USA:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

Wyświetlając stronę internetową https://vware.org, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła stronę https://vware.org, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz adresem IP użytkownika) jest przez przeglądarkę użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli użytkownik zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie https://vware.org do profilu użytkownika w danym serwisie społecznościowym. Wtyczki są oznaczone w obrębie Serwisu za pomocą logo danego przedsiębiorstwa oraz określenia “Podziel się” i “Obserwuj nas”. Jeśli użytkownik użyje danej wtyczki, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty użytkownika. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności użytkownika zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 • Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

Jeśli użytkownik nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin Serwisu bezpośrednio profilowi użytkownika w danym serwisie, to przed wizytą na stronie https://vware.org użytkownik musi się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki użytkownika, np. blokowanie skryptów.
Podstawą prawną dla wykorzystywania wtyczek jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Logi serwera

Korzystanie ze strony https://vware.org wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze vware w celu identyfikacji użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.