Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej EFAS

System
WordPress

Kategoria

website

Europejską Fundację Aktywizacji Społecznej tworzy zespół doświadczonych i kreatywnych ludzi, którzy rozpoczęli realizację projektów społecznych mających na celu aktywizację osób ze spektrum autyzmu do pracy w IT. Strona EFAS jest wizytówką ich działań i zrealizowanych projektów.

System
WordPress 

Kategoria

website