Amit Batra

System
WordPress

Kategoria

website

Strona internetowa wykonana dla doktora nauk o kulturze fizycznej z zakresu fizjologii treningu sportowego. W witrynie zostały zaprezentowane usługi oraz obszary współpracy wraz z bazą wiedzy i informacji. Ponadto został podłączony system zewnętrznej płatności, umożliwiający zapis na szkolenia.

System
WordPress 

Kategoria

website